MUDr. Lucia Kostolanská

MUDr. Lucia Kostolanská
Konzultant pre pediatriu

V roku 2012 ukončila štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo.

Svoje pôsobenie ako lekár začala na detskom oddelení v Bánovciach nad Bebravou. Od roku 2013 pôsobí na detskom a novorodeneckom oddelení v Topoľčanoch.

V súčasnosti v pred atestačnej príprave z pediatrie so zameraním na stáže, odborné semináre problematike liečby a diagnostiky detského pacienta. S vyhraneným záujmom o všeobecnú pediatriu a problematiku neurovývojových porúch u detí.