Lucia Čmelková

Lucia Čmelková
Recepčná

Ukončila Nadstavbové štúdium na Dievčenskej odbornej škole s maturitou. Pracovné skúsenosti získala prácou pre Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia ako odborná referentka oddelenia Dávok a služieb. Ako aj neskôr pre Sociálnu poisťovňu na pozícií referentky nemocenských dávok.

Neskôr pôsobila ako recepčná pre – spoločnosť Falck Healthcare v Poliklinike Radlinského v Bratislave.