Ing. Pavel Blažíček, PhD.

Ing. Pavel Blažíček, PhD.
Externý odborný konzultant

Absolvoval Chemicko-technologickú fakultu STU v Bratislave. Pracoval ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave CHZJD. Ďalej ako chemik-analytik v 2.OHEO Bratislave. Pôsobil ako biochemik v Vojenskej nemocnici vo Výskumnom laboratóriu interného oddelenia, ako biochemik na Oddelení klinických laboratórií NMO. Dlhé roky pracoval ako primár Oddelenia klinických laboratórií v TopMed.Pôsobí v Alpha medical v Laboratóriu špeciálnych metód AM.

Externá ašpirantúra „Kinetika enzýmov syntézy a degradácie katecholamínov v nadobličkách a v tumoróznom tkanive“ 1981-1986 diplom.č.9592

Atestácia Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii. Skúška 1992 Laboratórna medicína 2010
Výskumné úlohy – granty Výskumná úloha vypísaná MO-SR „Stres“ LV 9301/1
Zodpovedný riešiteľ: klinická biochémia Blažíček, interná medicína Marko, psychologická časť doc.Vražda
Grant SSVT No.ŠO /95/5305/043 (spoluriešiteľ)
Grant SGA No. 1021/96 (spoluriešiteľ)
VEGA 95/53505/303 (spoluriešiteľ)
Výskumný projekt Interkosmos VII-2-6/2 (zodpovedný riešiteľ za dreň nadobličky (katecholamíny, syntetizujúce a degradujúce enzýmy, TH, DBH, COMT, PNMT, MAO v dreni nadobličiek)
Príprava knižného vydania Na základe výzvy kolektívu autorov (Klimeš, Stárka, Langer) pripravovanej „Všeobecná endokrinológia“ pripravil som spolu s prim Lángošom stať „ Biochemická a genetická, diagnostika tumorov sympatikoadrenomedulárneho systému
Blažíček,P., Lángoš,J. MNOHOPOČETNÁ ENDOKRINNÁ NEOPLÁZIA: význam genetickej a biochemickej diagnostiky“. 88 strán
Publikačná činnosť THE EFFECT OF PHYSICAL INACTIVITY AND AEROBIC TRAINING ON OXlDATIVE DAMAGE AND ANTIOXIDANT ENZYMES ACTIVITIES